Ivánka pri Nitre

Byty Ivanka pri Nitre

 

Realizované  objekty  BD 1 a BD 2 vypredané

BD 3 v realizácii, plánované ukončenie v r. 2017 ,ponuka  bude včas oznámená

 

Obytný súbor Ivanka-Juh s 200  bytmi v príprave, postupná  realizácia od r. 2017

a3-2-b