^ Späť HORE

Vitajte na stránke developerskej spoločnosti TRANSECO a.s.

... spoločnosť zabezpečuje výstavbu, predaj a prenájom nehnuteľností...

 Financovanie                


Pre financovanie stavby sa poskytuje  prehľadný a  bezpečný systém , ktorý dáva klientom dostatočné záruky po celú dobu výstavby. Ten spočíva v tom, že klient financuje stavbu domu v závislosti na jej rozostavanosti a takmer polovicu ceny domu hradí až po ukončení. 

Základný model financovania je ten, že klient uzavrie  zmluvu o dielo na výstavbu a hradí prvú platbu vo výške  cca 12 % ceny domu a uzatvára zmluvu o budúcej zmluve na kúpu pozemku s poskytnutím dohodnutej zálohy.Úhrada zálohovej  platby za dielo sa uhrádza až v dobe keď je realizovaná spodná stavba.Na základe tejto zmluvy o dielo sa po vyhotovení hrubej uzavretej stavby ( spodná stavba, nosné murivo, stropy, strešná  krytina, okná ) platí druhá platba do výška zodpovedajúcej uskutočnenej stavby,čo činí cca  40 % celej stavby. Po ukončení a odovzdaní stavby sa uhrádza rozdiel vo výške cca  48% ceny stavby a uzatvára kúpna zmluva na pozemok s doplatkom. Vďaka tomuto bezrizikovému spôsobu financovania má klient svoje peniaze i priebeh stavby stále plne pod kontrolou. 

Uvedený spôsob financovania je zároveň veľmi priaznivý i pre klientov, ktorí budú financovať svoju nehnuteľnosť z hypotekárneho úveru alebo  stavebného sporenia.Uskutočnená uzavretá hrubá stavba môže byť zapísaná do katastrálnej mapy a takáto stavba i s pozemkom môžu byť použité ako záruka na čerpanie úveru od banky. Hodnota stavby už v štádiu uzavretej hrubej stavby dosahuje čiastku cca 55 % ceny hotového domu a umožňuje už v tomto štádiu prefinancovaniu druhej  platby z hypotekárneho úveru , a po ukončení celej stavby  celý  doplatok za stavbu a pozemok.

U rozostavaných stavieb sa platí do výšky rozostavanosti ucelených častí stavby, pokiaľ sa nedohodne inak. Ďalšie modely, ktoré sa dajú priamo dojednať v každom konkrétnom prípade.

Pre zaistenie financovania prostredníctvom bankového úveru je možné poskytnúť doporučenia pre výber konkrétnej banky.