^ Späť HORE

Vitajte na stránke developerskej spoločnosti TRANSECO a.s.

... spoločnosť zabezpečuje výstavbu, predaj a prenájom nehnuteľností...

Projekt Nová Ivanka

Projekt  súboru nových obytných domov v Ivanke pri Nitre ,nazvaný Nová Ivanka , je realizovaný na ploche 3 hektárov na začiatku obce  smerom od Nitry .

 Celkove sa v tejto lokalite realizuje  45 rodinných domov a to :

- bungalovovy( s úžitkovou plochou 114 m2 a pozemkom 620 m2)

- radové domy(s úžitkovou plochou 122 ma pozemkami 248 až 320 m2 )

 V súčasnosti je realizovaných a odovzdaných 20 domov, zvyšné sa realizujú s priebežným dokončením do konca roku 2015  . Plánuje sa i malé obchodné stredisko pre obytnú zónu a súčasťou zóny bude i detské ihrisko .

 

  Všetky  domy sú realizované z klasických  značkových  stavebných materiálov  a rovnakej kvality.S ohľadom na veľkosť záhrady , typu  domu a vnútorného vybavenia  sú však  odstupňované v cenáchod  86 tis119 tis EUR( včítane pozemku a DPH) ,takže každý záujemca si má možnosť vybrať optimálne riešenie svojho bývania.

 

Pozemok  celej obytnej zóny je rovinný, slnečný a plne presvetlený. Všetky domy majú orientáciu  obytných miestností  na východ a súčasne  na západ , bungalovy  ešte i na juh. Takmer všetky pozemky majú možnosť vybudovania vlastných  studní vody, čo môže podstatne zlacniť výdaje za vodu napr. pre polievanie, bazén,a pod.

Vnútorný systém uličných komunikácií je  obojsmerný. Vstup  do obytnej zóny  je  z hlavnej cesty Nitra- Nové Zámky  a to  hlavnou účelovou  vnútornou komunikáciu   pre tento  obytný komplex .Z tejto ulice vedú 2 vedľajšie ulice, po stranách ktorých sú umiestnené jednotlivé domy pričom tieto  ulicesú nepriechodné čo zaručuje kľudné prostredie .Tieto ulice možno alternatívne  po dohode jednotlivých investorov uzavrieť ako súkromnú zónu.Autobusová zástavka mestkej dopravyč.12 je  vzdialená od jednotlivých domov 100 až 250 m.

Vnútorné komunikácie sú dvojsmerné ,široké 6 metrov, na jednej strane  ulice je zelený pás, po druhej chodník, celková šírka ulice s chodníkom a zeleným pásom je   9  metrov. Jednotlivé domy sú osadené v uličnej čiare vo vzdialenosti 6 m, takže medzi jednotlivými domami na jednej strane ulice je odstup 21 metrov. Z lokality je priamy výhľad na Zobor.

V bezprostrednej blízkosti krajského mesta vyrastá nová štvrť s príjemným bývaním a to za cenu domov zrovnateľnou s cenou nových bytov v meste o zhruba polovičnej výmere a bez vlastnej záhrady. Záhrady umožňujú príjemný relax a pobyt  najmenej polovicu roka, zvlášť v horúcom lete, čo je nedosiahnuteľné pri bývaní v bytoch.

Individuálne riešenia

Vybrať si možno tieto typy domov  za vysoko atraktívne a konkurencie schopné ceny ponúkajúce vysoký štandard bývania. K bungalovom je možné pristavať garáž alebo prístrešok. U všetkých typoch domov  je možné obmieňať vnútornú dispozícii a určovať si štandard vnútorného vybavenia.Je možné si v štádiu rozostavanosti určiť vnútorné dispozičné  riešenia .Obmieňať je možné aj vonkajší vzhľad bungalovov.

Situačný plán- klikni tu