Prenájom

Prenájom  motorových vozidiel : („rental“)

 

Poskytovanie  dlhodobého  prenájmu (operatívny prenájom ) vybraných kategorií a značiek

 

Minimálna doba prenájmu :  6 mesiacov  ( s právom následnej kúpy )

 

Cena  prenájmu obsahuje   : všetky poistenia , zákonné poplatky, cestnú daň v štáte registrácie,výrobcom

predpísané údržby ,odťah vozidla v prípade poruchy, náhrada cestovných

nákladov do miesta bydliska alebo  sídla firny pre poruche vozidla , právne

zastupovanie v prípade  nehody

 

Cena neobsahuje                  : diaľničné poplatky  mimo štátu registrácie, prípadné uložené pokuty za dopravné

priestupky v ktoromkoľvek štáte, spoluúčasť pri škodovej udalosti

 

Kategórie  vozidiel   :

Rada ŠTANDARD  :  HYUNDAI I30, HYUNDAI Ix20, (s motormi  benzín)  ,HYUNDAI TUCSON (diesel )

Rada PREMIUM :  BMW 3 , BMW 5 , BMW X5  (s motormi diesel)

Lokalizácia :

Národná      :     registrácia vozidla v SR

INTERRENT :     možnosť poskytovania vo vybraných štátoch Europy s miestnou registráciou (prostredníctvom

Spoločností s majetkovou  účasťou )

 

Finančné podmienky :

Podľa konkrétneho typu vozidla , jeho veku  ,počtu km  a podľa zmluvnej dlžky prenájmu  je na vyžiadanie.