Naše portfólio

                         5

  Developerská činnosť                            Prenájom nehnuteľností                    Leasing a prenájom vozidiel                         SMART systémy 

 


logofactory

1991 -2016

25 rokov činnosti

Spoločnosť  si v r.2016 pripomína 25 rokov od svojho vzniku v roku 1991

 

 

História – míľniky :

1991  – obchodovanie s výpočtovou technikou, tvorba software

1993 –  založenie zahraničnej majetkovej účasti v ČR

1993 –  organizovanie  distribučnej siete predaja automobilov HYUNDAI v SR

1994 –  leasing a prenájom automobilov

2011 –  developerská činnosť v oblasti  nehnuteľností

2015 –  oblasť  meracej  techniky v energetike (SMART systémy)

2015 –  vytvorenie  ďalších zahraničných majetkových účastí  pre prenájom automobilov a SMART systémy

 

Sídlo spoločnosti : Radlinského 17, 010 01 Žilina

Spoločnosť  zapísaná  na okresnom súde v Žiline,  vl. Sa 413/L

 

IČO : 00632163

IČ DPH : SK 2020448232

 

Kontakty :

Devoperská činnosť 0911 550 493
Prenájom nehnuteľností 0907 150 279
Leasing a prenájom vozidiel 0905 643 572
SMART systémy 0917 356 849

 

 

 

Web.stránka : novaivanka.sk