TRANSECO a.s.

 

Radlinského 17, 010 01 Žilina
IČO: 00 632 163 

IČ DPH: SK 2020448232

telefón: 0905 643572 , 0905 453267
fax: 041 599 33 85
e-mail : transeco.as@gmail.com